مقالات و رویدادهای نوین چوب خوزستان

عراق

عراق به عنوان شریک تجاری ایران در سال های اخیر بشمار می رود. این کشور بالای 7 % از واردات خود را به صنایع سلولزی و مصالح داخلی و خارجی ساختمان از جمله ام دی اف اختصاص داده است.